I. Podstawowe definicje

SEXPOLSKA.PL - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym www.sexpolska.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług serwisu sexpolska.pl oraz spełnia wymagania określone regulaminem.

Ogłoszenie– podstrona serwisu sexpolska.pl, udostępniona dla Użytkownika, na której Użytkownik publikuje dobrowolnie swoje dane oraz zdjęcia.

Konto – część serwisu sexpolska.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu i zweryfikowaniu prawidłowego adresu e-mail oraz ustalenie hasła za pomocą której Użytkownik może korzystać z serwisu sexpolska.pl

Administrator – podmiot zarządzający serwisem internetowym sexpolska.pl
Regulamin – niniejszy regulamin.

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu sexpolska.pl, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora

2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

1. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem

2. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie sexpolska.pl może aktywować swoje ogłoszenia, zarządzać nim (usunąć, edytować dane), wymieniać korespondencję z autorami innych ogłoszeń.

3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.

4. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i sporach powstałych między nimi.

 

1. Zamieszczanie ogłoszeń na sexpolska.pl jest bezpłatne.

2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji. Ogłoszenie od momentu aktywacji pozostaje widoczne dla innych Użytkowników przez okres 7,14,28 dni, po tym okresie ogłoszenie nie będzie wyświetlanie, w zależności od wyboru dni publikacji ogłoszenia, ogłoszenie można bezpłatnie odnowić.

3. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.

4. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sexpolska.pl. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

5. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi.

6. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

- Nie są zgodne ze stanem faktycznym

- Zawierają treści wulgarne, związane z przemocą i pornograficzne - dozwolona jest natomiast nagość, lekka erotyka, bez wulgarnych treści i złamania zasad dobrego smaku

- Zawierają adresy, nazwy i reklamy innych stron internetowych

- Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia

- Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich

- Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia

- Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich

 

1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub przeredagowania treści ogłoszenia które:

a. łamią niniejszy Regulamin,

b. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,,

c. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,

3.Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z sexpolska.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z sexpolska.pl Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem sexpolska.pl mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

 

1.Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem sexpolska.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. W serwisie sexpolska.pl wykorzystywane są pliki cookies. sexpolska.pl zapisuje pewne informacje w Twojej przeglądarce internetowej np. preferencje wyszukiwania ogłoszeń w celu poprawienia jakości korzystania z serwisu.

3.Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.